Biocentrum P

Kontakt

po–čt 7.00–18.00

pá 7.00–15.00

Dvorská 571
Humpolec

Metodiky

Metoda McKenzie, ACT, Mojžíšové a mnoho dalších

V Biocentru P máme praktické zkušenosti s dlouhodobě ověřenou a doporučovanou metodou McKenzie. Dále s novou fyzioterapeutickou metodou ACT a léčbou ženské sterility metodou Mojžíšové. Specializovaná fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence u žen.

Kromě této metody praktikujeme mnoho dalších, namátkou například různá cvičení LTV (Léčebné tělesné výchovy).

McKenzie

Rovněž se nazývá mechanická diagnostika a terapie (MDT). Je založená na filosofii edukace a aktivního přístupu pacienta k léčbě. Využívá se po celém světě a je vhodná jak pro problémy dolní části zad, krční páteře, tak i pro klouby končetin. V současnosti se jedná o jednu z nejvíce vědecky podložených metod v oblasti fyzioterapie. Kvalifikovaní McKenzie terapeuti jsou již ze vstupního komplexního vyšetření pohybů a tolerance mechanické zátěže pohybového systému schopni určit, zda-li tato metoda bude prospěšná pro daného pacienta.

Každé cvičení , počet cviků a frekvence se vybírá individuálně dle jedince a může se různě modifikovat a kombinovat. Vždy však terapie vychází a odpovídá mechanické diagnóze, kterou kvalifikovaný terapeut získá pečlivým vyšetřením. Jinak mohou být výsledky špatné. Indikátorem vhodně zvolené terapie je fenomén centralizace. Jestliže se bolest nedaří centralizovat či redukovat, tento pacient není pro mechanickou terapii vhodný. Je tak doporučen k dalšímu vyšetření či jiné léčbě.

Pacienti, kteří dodržují doporučenou terapii včetně korekce pohybových stereotypů, mají mnohem méně přetrvávající obtíže a jsou schopni předcházet recidivám. Mohou se úspěšně léčit sami a též snížit počet návštěv u terapeutů.

ACT

Akrální koaktivační terapie – využívá vzpěry o akrální části končetin v pohybových vzorech vývoje a jejich variantách. Pracuje s principy biomechanicky uzavřených a otevřených kinematických řetězců a fixací motorického učení a následnou jeho adaptací. Metoda nabízí ucelený systém cvičení ve fyzioterapii.

U kojenců umí fyzioterapeut, který ukončil ACT certifikovaný kurz, zkontrolovat jejich pohybové vzory a instruovat k jejich návyku v terapii funkčních a strukturálních poruch pohybového systému. Pravidelnou aktivací pohybových vzorů lze dosáhnout koaktivace a koordinace svalových řetězců, které přispívají k napřímení páteře a funkčnímu nastavení klíčových kloubů. U jedinců s potížemi pohybového aparátu nabízí ACT ucelený systém cvičení ,kterým lze docílit napřímení a následné stabilizace páteře a končetin, změny svalového tonu, zlepšeni koordinace a zvýšení kondice. U sportovců a jedinců, kteří si potřebují zlepšit techniku sportu a řešit potíže pohybového aparátu, které sportovní výkonnost někdy provází, jde o cílený způsob kompenzačního cvičení a terapie. Pravidelné cvičení vzpěrných pohybových vzorů přispívá ke zvýšení silové kondice a sportovního výkonu. I mnozí vrcholoví sportovci zařadili ACT do svých tréninkových procesů.

Autorkou metody Akrální koaktivační terapie (ACT) je PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová Ph.D.

Metoda Mojžíšové

Metoda léčby vertebrogenních obtíží (bolestí páteře), způsobených nesymetrickým postavením pánve. Léčba funkční neplodnosti byla zpočátku „vedlejším účinkem“ terapie bolesti zad a teprve po určité době, během níž paní Mojžíšová metodu zdokonalovala, se stala její hlavní indikací.

Cvičební sestava podle Ludmily Mojžíšové v sobě spojuje jednoduchost cviků, časovou a prostorovou nenáročnost a vysokou účinnost. Cvičení dle paní Mojžíšové je ministerstvem zdravotnictví uznaná metoda léčby funkční neplodnosti. Mohou ji provádět pouze fyzioterapeuti, kteří jsou vyškoleni v kurzech, po jejichž absolvování je jim vydán oficiální certifikát.

Účinky:

 • zlepšuje postavení pánve
 • mírní bolesti páteře - i letité (také vyhřezlé plotýnky, Bechtěrevova choroba, výrůstky na páteři a skoliotické držení těla)
 • řeší problémy s bolestivou nebo vynechávající menstruací
 • pomáhá pří nesnázích s otěhotněním, či opakovanými potraty
 • pomáhá při problémech s únikem moči
 • napravuje potíže s malou či nevyvinutou dělohou (také obrácená děloha)
 • úleva při artróze kyčlí
 • řeší bolest zevních pohlavních orgánů, bolest při pohlavním styku
 • zlepšuje neprůchodnost vejcovodů
 • přináší zlepšení nálezu spermiogramu
 • při šetrném provádění je vhodné také v těhotenství - usnadňuje porod, ovlivňuje jeho rychlý a zdárný průběh

Další metodiky

 • diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína) pro fyzioterapeuty
 • metoda Brunkow
 • léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
 • fyzioterapie vartebrogenních algických syndromů
 • míčková facilitační a mobilizační technika - Jebavá
 • nespecifické mobilizace
 • respirační fyzioterapie
 • řetězení poruch pohybového aparátu
 • uvolňovací techniky
nahoru
Rehabilitace v Humpolci. www.biop.cz